قبله نما

اندروید

قبله نما آنلاین؛ معرفی و آموزش به زبان ساده با گوگل و نرم افزار

برای یافتن قبله آنلاین، شما می‌ توانید از یکی از برنامه‌ های موجود استفاده کنید که توسط GPS کار می‌ کند و شما را به سمت قبله راهنمایی می‌ کند. یکی از این برنامه‌ ها "Islamic Finder" است که می‌تواند برای یافتن قبله و زمان‌های نماز مفید باشد. "Muslim Pro" نیز یک برنامه دیگر است که همین کارکرد را دارد.