علم و دانش

واحد اندازه گیری انرژی؛ گرمایی، گرانشی، الکتریکی

واحد اندازه گیری انرژی؛ گرمایی، گرانشی، الکتریکی
نویسنده : ساناز محمدی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
0 دیدگاه

به توانایی انجام کار انرژی گفته می شود که در شکل های مختلفی همچون انرژی گرمایی، انرژی گرانشی، انرژی الکتریکی و … وجود دارد. برای اندازه گیری هر شکل از انرژی از واحد بخصوصی استفاده می شود تا مقدار آن انرژی را مشخص کند. برای آشنایی با واحد اندازه گیری انرژی؛ گرمایی، گرانشی، الکتریکی در این مقاله همراه مگ تک باشید.

واحد اندازه گیری انرژی چیست

واحد اندازه گیری انرژی ژول است که به اسم فیزیکدان معروف انگلیسی جیمز ژول نامگذاری شده و با علامت SI نشان داده می شود.

ژول براساس متر، کیلوگرم و ثانیه تعریف می شود. همچنین یک ژول را می توان یک نیوتن متر دانست.

نوع انرژیواحد اندازه گیری
انرژی گرماییژول، کالری، کیلوکالری، کیلوژول
انرژی گرانشینیوتون بر کیلوگرم
انرژی الکتریکیوات، کیلو وات، وُلت، اُهم

واحد اندازه گیری انرژی گرمایی

گرما یک شکل از انرژی می باشد که با انتقال از جسم گرم تر به جسم سردتر باعث تغییر دمای اجسام می شود و با علامت اختصاری Q نمایش داده می شود.

واحد اندازه گیری انرژی گرمایی سانتی گراد، فارنهایت و یا کلوین است.

واحد اندازه گیری انرژی پتانسیل گرانشی

به مقدار انرژی یک جسم که به دلیل ارتفاع از زمین در آن جسم ذخیره شده، انرژی گرانشی گفته می شود که با افزایش وزن جسم و افزایش ارتفاع آن از سطح زمین بیشتر می شود.

واحد اندازه گیری انرژی گرانشی، نیوتون است و با U نمایش داده می شود.

واحد اندازه گیری شدت جریان الکتریکی

با حرکت الکترون ها از یک نقطه به نقطه ای دیگر نوعی انرژی ایجاد می شود که به آن انرژی الکتریکی گفته می شود. مثل حرکت ذرات باردار در یک سیم که باعث ایجاد جریان الکتریسیته می شود.

اندازه گیری مقدار انرژی الکتریکی براساس واحد وات یا کیلو وات ساعت است که به شکل اختصاری kWh نمایش داده می شود. وُلت، آمپر و اُهم نیز از دیگر واحدهای اندازه گیری انرژی الکتریکی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید