آی مسیج

آیفون

فرستادن لوکیشن در ای مسیج به چه شکل است؟

اگر برای شما سوال است که چجوری با ای مسیج لوکیشن بفرستیم، پیشنهاد می کنم این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید تا روش ارسال لوکیشن در آی مسیج و اشتراک گذاری آن با گوگل مپ را آموزش دهیم.