برف

علم و دانش

واحد اندازه گیری بارش برف چیست؟

اگر علاقه دارید بدانید واحد اندازه گیری مدت بارش برف و مقدار برفی که باریده چیست و چگونه مقدار بارش برف را اندازه گیری می کنند، در این مطلب همراه ما باشید.