اخبار بازی

بیو گیمری انگلیسی و فارسی خفن برای شبکه های اجتماعی

بیو گیمری انگلیسی و فارسی خفن برای شبکه های اجتماعی
نویسنده : ساناز محمدی۲۱ مرداد ۱۴۰۲
0 دیدگاه

ممکن است به عنوان یک گیمر بخواهید در شبکه های اجتماعی یک بیو خفن از خود داشته باشید، اما چیزی به ذهنتان نرسد. دیگر نیازی به فکرکردن نیست، در این مقاله از مگ تک مجموعه ای از بیو گیمری انگلیسی و فارسی خفن برای شبکه های اجتماعی را با شما به اشتراک گذاشته ایم که شامل بیو خاص و لاکچری، بیو خفن با فونت خاص، بیو کوتاه مفهومی و …. می شود.

بیو گیمری خفن

بیو گیمری می تواند یک معرف کوتاه از شما و یا نگاه شما به اطرافتان باشد. در ادامه با فهرستی از بیو گیمری انگلیسی و فارسی خفن همراه شما هستیم که برای تفریح و سرگرمی طراحی شده اند و می توانید در شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار دهید:

بیو گیمری خفن با فونت خاص

لیست زیر شامل بیو انگلیسی برای گیم بهمراه معنی فارسی می باشد که می توانید در شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و … قرار دهید:

𝐷𝑜𝑛’𝑡 𝐶𝑎𝑙𝑙 𝐼𝑡 𝑎 𝐷𝑟𝑒𝑎𝑚 𝐶𝑎𝑙𝑙 𝐼𝑡 𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛
بهش نگو رويا ، بگو هدف !🌱

🤍 𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐮𝐫 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 ❱▭▬▬
آرزوهاتو تبدیل به واقعیت کن!

𝑩𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇, 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒔 𝒂 𝒔𝒚𝒎𝒃𝒐𝒍 𝒐𝒇 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍

خودت باش، این یعنی نمادی از خاص بودن ️

✞. 𝓜𝓪𝓴𝓮 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶𝓼 𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓻𝓾𝓮 ✞.

رویاهاتوب‌ حقیقت‌ تبدیل‌ کن🕊️🍁.✞️

This is the way I go, the bottom is beautiful!🦋

این راهیـے که من میرم، تهش قشنگه🦋!

بیو انگلیسی خاص برای گیمر های خفن

 • 🔥Gaming King🎮: پادشاه بازی
 • Born to Conquer: تولد برای فتح
 • Eternal Gamer Soul: روح گیمر ابدی
 • Thunderstorm Guardian: نگهبان طوفانی
 • Phoenix Rising: برخاسته‌ ی فینیکس
 • Serpentstrike: حمله مار
 • Celestial Voyager: ماجراجوی آسمانی
 • Quantum Quester: جستجوگر کوانتومی
 • Blaze Vanguard: مقدمه‌ شعله
 • Astral Hunter: شکارچی نجومی
 • ShadowWhisperer: زمزمه‌ گر سایه
 • Cybernetic Nomad: سرگردان سایبری
 • Arcane Enigma: انیگمای جادویی
 • Nova Nomad: سرگردان نووا
 • Radiant Guardian: نگهبان درخشان
 • Ironhearted Paladin: پالادین دل‌ آهنی
 • Frostbite Phoenix: فینیکس یخ‌ زده
 • Mystic Luminance: روشنایی ماورایی
 • Stormbringer Exile: تبعیدی فراخواننده‌ طوفان
 • Nebula Nomad: سرگردان میغاب
 • Eternal Twilight: شفق ابدی
 • Astral Nomad: سرگردان نجومی
 • Cyber Saboteur: مخرب سایبری
 • Arcane Serenity: آرامش جادویی
 • Omega Vanguard: مقدمه‌ اومگا
 • Radiant Wanderer: سرگردان درخشان
 • Silent Shadow: سایه‌ سکوت
 • Quantum Seeker: جست‌ و جوگر کوانتومی
 • Frozen Flame: شعله‌ یخ‌زده

اسم های گیمری خفن با فونت خاص

بیو گیمری خفن برای شبکه های اجتماعی

بیو گیمری انگلیسی خفن با معنی

“Leveling up in the real world, one game at a time. 🎮”

(در حال ارتقاء در دنیای واقعی، با یک بازی در هر زمان. 🎮)


“Exploring virtual realms and conquering pixelated adventures. 🌐”

(کاوش در دنیاهای مجازی و فتح ماجراجویی‌ های پیکسلی. 🌐)


” gaming is my life’s pursuit🚀”

(بازی کردن تعقیب زندگی من است. 🚀)


“In a committed relationship with my gaming console. ❤️🎮”

(در یک رابطه متعهد با کنسول بازی خود هستم. ❤️🎮)


“Escaping reality one game controller at a time. 🕹️”

(فرار از واقعیت با یک دسته بازی در هر زمان. 🕹️)


“Level 99 in the game of life, still a noob in the real world. 🌟”

(سطح ۹۹ در بازی زندگی، هنوز در دنیای واقعی یک مبتدی هستم. 🌟)


“Insert Coin to Play. 🎮💰”

(سکه را وارد کنید تا بازی کنید. 🎮💰)


“In a committed relationship with my headset and controller. 🎧🎮”

(در یک رابطه متعهد با هدست و دسته بازی خود هستم. 🎧🎮)


“Just a gamer trying to make it to the next save point. ⏳🎮”

(فقط یک گیمر تلاش می‌ کند تا به نقطه ذخیره بعدی برسد. ⏳🎮)


“Gamer by night, dreamer by day. 🌙💭”

(شب‌ها گیمر، روزها رویاپرداز. 🌙💭)


“Collecting memories and achievements in the virtual universe. 🌌🏆”

(جمع‌ آوری خاطرات و دستاوردها در جهان مجازی. 🌌🏆)


“Adventure awaits with each respawn. 🔄🌍”

(ماجراجویی با هر باززادن منتظر است. 🔄🌍)


“Saving princesses and slaying monsters – just another day in my gaming world. 👑🎮”

(نجات دادن شاهزادگان و کشتن هیولاها – فقط یک روز دیگر در دنیای بازی من. 👑🎮)


“Loot, level, repeat. That’s my life’s mantra. 💎📈”

(غنائم، سطح، تکرار. این منتر من در زندگی است. 💎📈)


“My superpower? Dominating virtual worlds. 🌐💥”

(قدرت فوق‌العاده من؟ غلبه بر دنیاهای مجازی. 🌐💥)


“I don’t rage quit, I tactical retreat. 🎮🙌”

(من از بازی خروج ناگهانی نمی‌ کنم، بازگشت تاکتیکی را اجرا می‌ کنم. 🎮🙌)


“Gamer mode: ON. Reality mode: OFF. 🕹️🌍”

(حالت گیمر: روشن. حالت واقعیت: خاموش. 🕹️🌍)


“When life gets tough, I respawn and try again. 🔁💪”

(وقتی زندگی دشوار می‌ شود، باز متولد می‌ شوم و دوباره تلاش می‌ کنم. 🔁💪)


“Embracing the grind, one quest at a time. ⚔️🔥”

(آغوش باز کردن به خرد کردن، با یک ماموریت در هر زمان. ⚔️🔥)


“Leveling up my skills both in-game and IRL. 💪🌟”

(مهارت‌ هایم را هم در بازی و هم در دنیای واقعی ارتقا می‌ دهم. 💪🌟)


“Professional button masher and world saver. 🎮🌍”

(در هنر اسمش زدن دکمه حرفه‌ای هستم و دنیا را نجات می‌ دهم. 🎮🌍)


“Escaping reality since [year of birth]. 🚀🎮”

(از سال [سال تولد] دارم از واقعیت فرار می‌ کنم. 🚀🎮)


“Not lost, just exploring alternate dimensions. 🌌🚀”

(گم نشده‌ام، فقط در ابعاد جانبی دارم کاوش می‌ کنم. 🌌🚀)


“Defeating bosses in games and challenges in life. 💥🏆”

(شکست دادن رئیس‌ ها در بازی‌ ها و چالش‌ ها در زندگی. 💥🏆)


“Collecting achievements and virtual memories. 🎮📸”

(جمع‌ آوری دستاوردها و خاطرات مجازی. 🎮📸)


“Creating my own legend, one quest at a time. 🗺️🏹”

(در حال ایجاد افسانه خودم، با یک ماموریت در هر زمان. 🗺️🏹)


“Respawning in style, every single time. 💃🎮”

(با استایل بازمتولد می‌شوم، هر بار. 💃🎮)


“Born to game, forced to work. 🎮💼”

(برای بازی زاده شدم، مجبور به کار کردنم. 🎮💼)


“Dreaming in pixels, living in adventures. ✨🌍”

(در پیکسل‌ ها رویاپردازی می‌ کنم، در ماجراجویی‌ ها زندگی می‌ کنم. ✨🌍)


“Breaking records and controllers, one rage at a time. 🎮😡”

(شکستن رکوردها و دسته‌ ها، با یک عصبانیت در هر زمان. 🎮😡)


“In a committed relationship with gaming and caffeine. ☕🎮”

(در یک رابطه متعهد با بازی و کافئین هستم. ☕🎮)


“If you need me, I’ll be in my virtual world. 🌐🎮”

(اگر به من نیاز دارید، من در دنیای مجازی خودم خواهم بود. 🌐🎮)


“Loading… [insert witty bio here]. ⌛🕹️”

(در حال بارگذاری… [یک بیوی شوخ طراحی کنید]. ⌛🕹️)


“Raising stats and raising hell. 📊🔥”

(آمار را افزایش می‌دهم و جهنم را بلند می‌کنم. 📊🔥)


“Not just a player, a game changer. 🎮💥”

(نه فقط یک بازیکن، بلکه یک تغییردهنده بازی. 🎮💥)


“Born to game, forced to adult. 🎮👔”

(برای بازی زاده شدم، مجبور به بزرگسالی. 🎮👔)


“Escaping reality, one respawn at a time. 🔁🎮”

(فرار از واقعیت، با یک بازمتولد در هر زمان. 🔁🎮)“Leveling up in life’s game of challenges. 🎮📈”

(در حال ارتقاء در بازی چالش‌ های زندگی. 🎮📈)

بیو گیمیری فارسی خفن

در ادامه فهرستی از بیو گیمری خفن فارسی را مشاهده می کنید:

 • از رویِ رویاهام زِندِگیمو می‌سازَم…✌🏼🤍✨️
 • مثل الماس بدرخش ☄💎
 • از زندگیت رویا بساز و از رویا واقعیت
 • هیچ جنگی توی دنیا قشنگ نیست
  بجز جنگیدن واسه رویاهات
 • اوني ك همیشه کمکت میکنه تو آیینس..!
 • ‌شاید سرعتم یڪم ڪم باشه،اما من هیچوقت تو مسیرم متوقف‌نمیشم! 🙂
 • باختن مهم نیست،
  وقتی هدفت بردن باشه 🙂
 • هرگز حرکت بعدیتو اعلام نکن.‌‌
 • این راهی که من میرم؛تهش قشنگه^^!🎬🧡’
 • اجازه نده رویاهات ، همان رویا بمانند …
 • شکست وجود نداره، یا میبرے یا یاد میگیرے چطور ببرے!
 • یِ بُلند پَروازی #بیرحم ! ‌‌‌‌‌‌
 • زندگی یه بازیه و من بازی میکنم تا برنده بشم🌱💚
 • ‌خوشحال باش حتی اگه دنیا مقابلت باشه🔥
 • ‌شڪست معنے نداره مگر وقتے ڪه دست از تلاش بڪشیم
 • ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیا نجنگیده ، نبازیم ‘ :)‌‌‌‌‌‌‌
 • برای خودت بجنگ. کس دیگه‌ ایی این کارو برات نمی‌ کنه

دیدگاهتان را بنویسید